Jadwal Sholat
19 September 2019
shubuh 04.42 dzuhur 12.00 ashr 15.20 maghrib 17.57 isya 19.07