11 Fakta dan Keuntungan Orang Bertakwa

IN
Oleh inilahcom
Jumat 08 Juni 2018
share
(Foto: Ilustrasi)

ALLAH SWT menciptakan manusia untuk beribadah. Ibadah, menurut Alquran, adalah jalan lapang bagi manusia untuk memperoleh ketakwaan. Tapi apa sebenarnya takwa? Apa keuntungan orang yang bertakwa?

Apa rahasia di baliknya? Berikut 11 fakta dan keuntungan tentang takwa menurut Alquran:

1. Takwa adalah wasiat (perintah) Allah untuk seluruh umat manusia.

"Dan sungguh Kami telah mewasiatkan (memerintahkan) kepada orang-orang yang diberi kitab sebelum kamu dan (juga) kepada kamu; bertakwalah kepada Allah." (An-Nisa: 131)

2. Takwa adalah perisai penjagaan dari tipu daya setan.

"Jika kamu bersabar dan bertakwa, niscaya tipu daya mereka sedikit pun tidak mendatangkan kemudaratan kepadamu." (Ali Imran: 120) .

3. Takwa adalah jalan untuk memperoleh solusi kehidupan dan rezeki yang tidak terduga-duga.

"Barangsiapa yang bertakwa kepada Allah niscaya Dia akan memberikan jalan keluar baginya. Dan memberinya rezki dari arah yang tiada disangka-sangkanya." (At-Thalaq: 2-3)

4. Takwa adalah media untuk mensucikan diri dari semua kekurangan dan aib.

"Wahai orang-orang yang beriman! Bertakwalah kamu kepada Allah dan ucapkanlah perkataan yang benar. Niscaya Allah akan memperbaiki amal-amalmu dan mengampuni dosa-dosamu. Dan barangsiapa menaati Allah dan Rasul-Nya, sungguh, dia menang dengan kemenangan yang agung." (Al-Ahzab: 70-71)

5. Takwa adalah jalan untuk menjadi kekasih Allah.

"Maka sungguh, Allah mencintai orang-orang yang bertakwa." (Ali Imran: 76)

6. Takwa adalah syarat diterimanya amal manusia.

"Dia (Habil) berkata, "Sesungguhnya Allah hanya menerima (amal) dari orang yang bertakwa." (Al-Maidah: 27)

7. Takwa adalah salah satu kendaraan menuju kemuliaan.

"Sungguh, yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa." (Al-Hujurat: 13)

8. Takwa adalah media untuk memperoleh bimbingan Allah.

"Wahai orang-orang yang beriman! Jika kamu bertakwa kepada Allah, niscaya Dia akan Memberikan furqan (kemampuan membedakan antara yang hak dan batil) kepadamu." (Al-Anfal: 29)

9. Takwa adalah penyelamat dari siksaan.

"Kemudian Kami akan Menyelamatkan orang-orang yang bertakwa dan membiarkan orang-orang yang zalim di dalam (neraka) dalam keadaan berlutut." (Maryam: 72)

10. Takwa adalah pintu terbukanya ilmu pengetahuan.

"Dan bertakwalah kepada Allah, Allah memberikan pengajaran kepadamu, dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu." (Al-Baqarah: 282)

11. Takwa akan mendatangkan kebulatan tekad.

"Jika kamu bersabar dan bertakwa, sesungguhnya yang demikian itu termasuk urusan yang (patut) diutamakan." (Ali Imran: 186). [Islam Indonesia]

# TAG

BERITA TERKAIT

BERITA LAINNYA