Ucapkan Kata-kata Vulgar Saat Hubungan Kenapa Gak?

IN
Oleh inilahcom
Rabu 03 Juli 2019
share
(Foto: ilustrasi)

SESUNGGUHNYA suami dibolehkan untuk bermesraan dengan istrinya dengan cara apapun yang dia inginkan.

Demikian pula wanita, dia dibolehkan untuk bermesraan dengan suaminya dengan cara apapun yang dia inginkan. Baik dalam bentuk ucapan maupun perkataan.

Hanya saja, disyaratkan tidak melakukan jima' ketika haid atau di dubur, dan tidak boleh berbicara dengan perkataan yang hukum asalnya haram (seperti perkataan kesyirikan, pen.).

Oleh karena itu, tidak mengapa suami istri bermesraan dengan mengucapkan kata-kata vulgar untuk meningkatkan gairah pasangan.

[Fatawa Syabakah Islamiyah, di bawah bimbingan Dr. Abdullah al-Faqih, no. 20141]

# TAG

BERITA TERKAIT

BERITA LAINNYA