Ilmu Menghadirkan Takut Kepada Allah

UA
Oleh Ustadz Afifuddin Rohaly MM
Sabtu 20 Juli 2019
share
(Ilustrasi)

ALLAH SWT berfirman, "Sesungguhnya di antara hamba-hamba Allah yang takut kepadaNya hanyalah para ulama. Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Pengampun," (QS. Fathir: 28). Abdullah bin Masud radliyallahu anhuma berkata, "Bukanlah yang dikatakan orang berilmu itu orang yang banyak hafal hadits, akan tetapi orang berilmu adalah mereka yang takut kepada Allah".

Mengapa mereka takut kepada Allah? Berkata Abdullah bin Abbas radliyallahu anhuma, "Mereka yang takut kepada Allah adalah mereka yang mengetahui sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu,".

Lalu takut bagaimana yang dimaksud ayat di atas? Said bin Jubair berkata, "Yang dinamakan takut adalah yang menghalangi Anda dengan perbuatan maksiat kepada Allah Azza wa Jalla,".

Umar bin Khaththab radliyallahu anhu berkata, "Ada seorang lelaki yang keluar dari rumahnya sedangkan dia membawa dosa seperti Gunung Tihamah, lalu dia mendengarkan ilmu agama. Lantas ia merasa takut kepada Allah. Maka ketika ia kembali ke rumahnya, ia tidak lagi memiliki dosa. Janganlah kalian berpisah dari majelis ulama".

Walhamdulillah, maka telah kita dapati pelajaran dari ayat di atas bahwa sesungguhnya tiada yang takut pada Allah melainkan ulama. Yakni mereka yang berilmu. Mereka yang paling tahu kekuasaan dan kemampuan Allah. Maka orang berilmu takut akan betapa besarnya kekuasaan dan kemampuan Allah, apalagi untuk bermaksiat atau melawan Allah.

Semoga Allah merahmati kita. Mari hadiri majelis ilmu, semoga Allah mengampuni dosa kita dan menjadikan kita sebagai hamba-Nya yang takut kepadaNya berdasarkan ilmu. [*]

# TAG

BERITA TERKAIT

BERITA LAINNYA