Ini Manfaat Dunia Akhirat Jika Rutin Koreksi Diri

IN
Oleh inilahcom
Jumat 16 Agustus 2019
share
(Foto: ilustrasi)

Pertama: Meringankan hisab pada hari kiamat.

Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu pernah mengatakan, "Hisablah diri kalian sebelum kalian dihisab, itu akan memudahkan hisab kalian kelak. Timbanglah amal kalian sebelum ditimbang kelak. Ingatlah keadaan yang genting pada hari kiamat, "Pada hari itu kamu dihadapkan (kepada Rabbmu), tiada sesuatupun dari keadaanmu yang tersembunyi (bagi Allah)." (QS. Al-Haqqah: 18)." (Az-Zuhud li Ibnil Mubarak, hlm. 306. Lihat Amal Al-Qulub, hlm. 371.)

Al-Fudhail bin Iyadh rahimahullah mengatakan, "Mukmin itu yang rajin menghisab dirinya dan ia mengetahui bahwa ia akan berada di hadapan Allah kelak. Sedangkan orang munafik adalah orang yang lalai terhadap dirinya sendiri (enggan mengoreksi diri, pen.). Semoga Allah merahmati seorang hamba yang terus mengoreksi dirinya sebelum datang malaikat maut menjemputnya." (Tarikh Baghdad, 4:148. Lihat Amal Al-Qulub, hlm. 372.)

Kedua: Terus bisa berada dalam petunjuk. Sebagaimana disebutkan oleh Imam Al-Baidhawi rahimahullah dalam tafsirnya bahwa seseorang bisa terus berada dalam petunjuk jika rajin mengoreksi amalan-amalan yang telah ia lakukan. (Tafsir Al-Baidhawi, 1:131-132. Lihat Amal Al-Qulub, hlm. 372.)

Ketiga: Mengobati hati yang sakit. Karena hati yang sakit tidaklah mungkin hilang dan sembuh melainkan dengan muhasabah diri.

Keempat: Selalu menganggap diri penuh kekurangan dan tidak tertipu dengan amal yang telah dilakukan.

Kelima: Membuat diri tidak takabbur (sombong). Cobalah lihat apa yang dicontohkan oleh Muhammad bin Wasi rahimahullah ketika ia berkata, "Andaikan dosa itu memiliki bau, tentu tidak ada dari seorang pun yang ingin duduk dekat-dekat denganku." (Muhasabah An-Nafs, hlm. 37. Lihat Amal Al-Qulub, hlm. 373.)

Keenam: Seseorang akan memanfaatkan waktu dengan baik. Dalam Tabyin Kadzbi Al-Muftari (hlm. 263), Ibnu Asakir pernah menceritakan tentang Al-Faqih Salim bin Ayyub Ar-Razi rahimahullah bahwa ia terbiasa mengoreksi dirinya dalam setiap nafasnya. Ia tidak pernah membiarkan waktu tanpa faedah. Kalau kita menemuinya pasti waktu Salim Ar-Razi diisi dengan menyalin, belajar atau membaca.

Maka siapa pun hendaklah muhasabah diri, baik orang yang bodoh maupun orang yang berilmu karena manfaat yang besar seperti yang telah disebut di atas. Sebelum beramal hendaklah kita bermuhasabah, begitu pula setelah kita beramal, kita bermuhasabah pula. Jangan sampai amal kita menjadi, "Bekerja keras lagi kepayahan, malah memasuki api yang sangat panas (neraka)." (QS. Al-Ghasyiyah: 3-4). Kata Ibnu Katsir rahimahullah, seseorang menyangka telah beramal banyak dan merasakan kepayahan, malah pada hari kiamat ia masuk neraka yang amat panas. (Tafsir Al-Quran Al-Azhim, 7:549)

[baca lanjutan]

BERITA TERKAIT

BERITA LAINNYA