Berpaling dari Petunjuk dan Terus Didekati Setan

IN
Oleh inilahcom
Sabtu 17 Agustus 2019
share
(Foto: Ilustrasi)

AYAT yang dikaji kali ini menerangkan orang yang lalai dari dzikir. Namun maksud bahasan adalah orang yang lalai dari Al-Quran atau peringatan Al-Quran. Hukuman baginya adalah akan mudah didekati setan. Apa maksud mudah didekati oleh setan?

Allah Taala berfirman, "Barangsiapa yang berpaling dari pengajaran Tuhan Yang Maha Pemurah (Al Quran), kami adakan baginya syaitan (yang menyesatkan) maka syaitan itulah yang menjadi teman yang selalu menyertainya." (QS. Az-Zukhruf: 36)

Ayat di atas menerangkan tentang orang yang berpaling dari peringatan Ar-Rahman yaitu Al-Quran Al-Azhim. Al-Quran adalah sebesar-besarnya rahmat yang Allah berikan pada hamba-Nya. Siapa yang menerima peringatan Al-Quran, berarti ia telah menerima anugerah yang besar. Sedangkan yang berpaling dan menolak peringatan Al-Quran, maka ia sangat-sangat merugi dan tidak akan bahagia selamanya. Akhirnya, setan pun akan menjadi teman dekatnya. Demikian keterangan dari Syaikh As-Sadi dalam kitab tafsirnya.

Ternyata, yang berpaling dari dzikir dalam ayat tersebut bukanlah dzikir biasa, namun berpaling dari Al-Quran. Kata Ibnu Katsir ayat di atas serupa dengan ayat-ayat berikut.

"Dan barangsiapa yang menentang Rasul sesudah jelas kebenaran baginya, dan mengikuti jalan yang bukan jalan orang-orang mukmin, Kami biarkan ia leluasa terhadap kesesatan yang telah dikuasainya itu dan Kami masukkan ia ke dalam Jahannam, dan Jahannam itu seburuk-buruk tempat kembali." (QS. An-Nisa: 115)

"Maka tatkala mereka berpaling (dari kebenaran), Allah memalingkan hati mereka." (QS. Ash-Shaf: 5)

"Dan Kami tetapkan bagi mereka teman-teman yang menjadikan mereka memandang bagus apa yang ada di hadapan dan di belakang mereka dan tetaplah atas mereka keputusan azab pada umat-umat yang terdahulu sebelum mereka dari jin dan manusia, sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang merugi." (QS. Fushshilat: 25)

Oleh karena itu, Allah katakan pada ayat selanjutnya, "Dan sesungguhnya syaitan-syaitan itu benar-benar menghalangi mereka dari jalan yang benar dan mereka menyangka bahwa mereka mendapat petunjuk." (QS. Az-Zukhruf: 37)

Ibnu Katsir mengatakan, "Inilah orang yang berpaling dari petunjuk, maka ia akan terus didekati oleh setan untuk menyesatkannya. Setan akan menunjuki dia pada jalan kesesatan." Wallahu waliyyut taufiq.

[baca lanjutan]

BERITA TERKAIT

BERITA LAINNYA