Jangan Beri Nama Makhluk dengan Ar-Rahman, Kenapa?

IN
Oleh inilahcom
Senin 23 September 2019
share
(Foto: Istimewa)

KITA mengimani bahwa Allah memiliki banyak nama, yang semuanya sempurna (al-Asma al-Husna). Allah berfirman, "Hanyalah milik Allah al-Asma al-Husna, serulah Dia dengan nama itu." (QS. Al-Araf: 180)

Dilihat dari kekhususannya, nama-nama Allah dibagi menjadi 2:
[1] Nama Allah yang hanya khusus untuk Allah. Nama ini tidak boleh digunakan untuk menyebut makhluk, seperti Allah, ar-Rab, al-Ahad, al-Mutakabbir, al-Jabbar, al-Alaa (Yang Maha-Tinggi), Allamul Ghuyub (Yang mengetahui semua yang ghaib).
[2] Nama Allah yang tidak khusus untuk Allah. Nama ini boleh digunakan untuk menyebut makhluk, seperti Sami, Bashir, Ali, Hakim, atau Rasyid.

Allah menyebut manusia dengan sami bashir (makhluk yang mendengar dan melihat). Allah berfirman, "Sesungguhnya Kami telah menciptakan manusia dari setetes mani yang bercampur yang Kami hendak mengujinya (dengan perintah dan larangan), karena itu Kami jadikan dia makhluk mendengar dan melihat." (QS. Al-Insan: 2)

Ada sahabat yang namanya Ali bin Abi Thalib, atau Hakim bin Hizam. Nama beliau termasuk asmaul husna. Dalam Asna al-Mathalib Syarh Raudh at-Thalib kitab Syafiiyah dinyatakan, "Boleh menggunakan nama Allah yang tidak khusus untuk diri-Nya. Sementara nama yang khusus untuk-Nya, hukumnya haram. Seperti ini yang ditegaskan an-Nawawi dalam Syarh Muslim." (Asna al-Mathalib, 4/244).

Termasuk diantara nama yang khusus milik Allah adalah ar-Rahman. Allah berfirman, Katakanlah: "Panggillah Allah atau panggillah Ar-Rahman. Dengan nama yang mana saja kamu seru, Dia mempunyai al asmaaul husna (nama-nama yang terbaik). (QS. Al-Isra" 110)

Allah juga berfirman, Apabila dikatakan kepada mereka: "Sujudlah kamu sekalian kepada ar-Rahman", mereka menjawab: "Siapakah ar-Rahman itu? (QS. Al-Furqan: 60).

Dari sisi maknanya, kata ar-Rahman mengikuti pola (wazan) Falaan yang menunjukkan makna hiperbol, untuk menunjukkan sesuatu yang luas. Sehingga kata ar-Rahman maknanya adalah dzat yang memilki rahmat yang sangat luas, meliputi seluruh alam. Imam Ibnu Utsaimin mengatakan, "Ar-Rahman, artinya Dzat yang memiliki rahmat yang luas. Karena itu, dinyatakan dengan pola (wazan) Falan, yang menunjukkan makna sangat luas." (Tafsir surat al-Fatihah, Ibn Utsaimin)

Sementara makhluk tidak ada yang memiliki rahmat yang luas, meliputi seluruh alam. Sehingga, nama ini hanya khusus untuk Allah, dan tidak boleh digunakan untuk makhluk. An-Nawawi mengatakan, "Ketahuilah bahwa menggunakan nama Allah yang ini yaitu Malik a-Amlak (Raja Diraja) hukumnya haram. Demikian pula nama-nama Allah yang khusus untuk Allah, seperti ar-Rahman, atau al-Quddus, al-Muhaimin, Khaliqul al-Khalq dan semacamnya." (Syarh Shahih Muslim, 14/122).

Istilah masjid ar-Rahman artinya bukan masjid milik ar-Rahman, tapi masjid yang benama ar-Rahman. Sementara masjid itu makhluk. Benar, masjid adalah bangunan yang mulia, termasuk baitullah (rumah Allah). Namun dia makhluk. Karena itu, termasuk dalam kondisi di atas, tidak boleh diberi nama dengan nama ar-Rahman. Yang lebih tepat, diberi nama Masjid Baiturrahman.

Demikian, Allahu alam. [Ustadz Ammi Nur Baits]

BERITA TERKAIT

BERITA LAINNYA