Allah Kumpulkan Seluruh Makhluk di Satu Tempat

IN
Oleh inilahcom
Sabtu 12 Oktober 2019
share
(Foto: Ilustrasi)

"Tidakkah mereka mengetahui berapa banyaknya umat-umat sebelum mereka yang telah Kami binasakan, bahwasanya orang-orang (yang telah Kami binasakan) itu tiada kembali kepada mereka. Dan setiap mereka semuanya akan dikumpulkan lagi kepada Kami. Dan suatu tanda (kekuasaan Allah yang besar) bagi mereka adalah bumi yang mati. Kami hidupkan bumi itu dan Kami keluarkan dari padanya biji-bijian, maka daripadanya mereka makan." (QS. Yasin: 31-33)

Pelajaran dari Ayat

- Orang yang mendustakan para Rasul dan hari kiamat, pasti akan binasa.
- Wajib bagi setiap orang mengambil pelajaran dari orang-orang sebelumnya.
- Tidak ada yang dibangkitkan sebelum hari kiamat datang dan tidak ada yang mati atau binasa kembali lagi ke dunia.
- Hari berbangkit benar adanya.
- Allah mampu untuk mengumpulkan seluruh makhluk pada satu tempat.
- Wajib mempersiapkan diri untuk menghadapi hari kiamat.
- Allah mampu untuk menghidupkan tanah setelah matinya.
- Boleh menjadikan dalil dengan sesuatu yang bisa disaksikan saat ini untuk perkara ghaib yang akan terjadi pada hari kiamat.
- Boleh menyifati benda mati dengan dihidupkan dan dimatikan.
- Digunakan kata ganti "Kami" untuk menerangkan kebesaran Allah dalam menghidupkan dan membangkitkan makhluk pada hari kiamat.
- Adanya tanaman dan buah-buahan adalah nikmat yang patut disyukuri.
- Hamba sangat butuh kepada Allah termasuk juga dalam hal rezeki berupa makanan.

[baca lanjutan]

BERITA TERKAIT

BERITA LAINNYA