Keharusan Menaati Perkataan Rasulullah

IN
Oleh inilahcom
Selasa 22 Oktober 2019
share
(Foto: Istimewa)

BERBAGAI hadits pun menunjukkan untuk menaati Rasul shallallahu alaihi wa sallam.

Hadits pertama, "Maka, hendaklah kalian berpegang dengan sunahku, sunah para khalifah yang lurus dan mendapat petunjuk, berpegang teguhlah dengannya dan gigitlah dengan gigi geraham." (HR. Abu Daud no. 4607, At Tirmidzi no. 2676, Ibnu Majah no. 42, Ahmad 4/126. Syaikh Al Albani mengatakan bahwa hadits ini shahih)

Hadits kedua, "Biarkanlah apa yang aku tinggalkan untuk kalian, hanyasanya orang-orang sebelum kalian binasa karena mereka gemar bertanya dan menyelisihi nabi mereka, jika aku melarang kalian dari sesuatu maka jauhilah, dan apabila aku perintahkan kalian dengan sesuatu maka kerjakanlah semampu kalian" (HR. Bukhari no. 7288 dan Muslim no. 1337, dari Abu Hurairah)

Hadits ketiga, "Ketahuilah, sesungguhnya aku diberi Al -Quran dan yang semisal bersamanya (As Sunnah). Lalu ada seorang laki-laki yang dalam keadaan kekenyangan duduk di atas kursinya berkata, "Hendaklah kalian berpegang teguh dengan Al-Quran! Apa yang kalian dapatkan dalam Al-Quran dari perkara halal maka halalkanlah. Dan apa yang kalian dapatkan dalam Al-Quran dari perkara haram maka haramkanlah. Ketahuilah! Tidak dihalalkan bagi kalian daging keledai jinak, daging binatang buas yang bertaring dan barang temuan milik orang kafir muahid (kafir dalam janji perlindungan penguasa Islam, dan barang temuan milik muslim lebih utama) kecuali pemiliknya tidak membutuhkannya. Dan barangsiapa singgah pada suatu kaum hendaklah mereka menyediakan tempat, jika tidak memberikan tempat hendaklah memberikan perlakukan sesuai dengan sikap jamuan mereka." (HR. Abu Daud no. 4604. Syaikh Al Albani mengatakan bahwa hadits ini shahih).

Perhatikan baik-baik kalimat yang kami garis bawahi dalam hadits ketiga ini. Seakan-akan apa yang dulu Nabi shallallahu alaihi wa sallam benar-benar terjadi saat ini. Ternyata saat ini sebagian umat Islam hanya mau mengambil apa yang telah disebutkan dalam Al Quran saja. Sehingga karena anjing tidak disebut dalam Al Quran kalau itu haram, maka mereka pun tidak mengharamkannya. Sungguh inilah bukti nubuwah Nabi Muhammad shallallahu alaihi wa sallam.

Ibnu Abdil Barr mengatakan, "Allah Taala telah memerintahkan kita untuk menataati Rasul-Nya shallallahu alaihi wa sallam dan diperintahakan untuk mengikuti petunjuk beliau secara mutlak dan dalam perintah tersebut tidak dikaitkan dengan syarat apa pun. Oleh karena itu mengikuti beliau sama halnya dengan mengikuti Al Quran. Sehingga tidak boleh dikatakan, kita mau mengikuti Nabi shallallahu alaihi wa sallam asalkan bersesuaian dengan Al Quran. Sungguh perkataan semacam ini adalah perkataan orang yang menyimpang."

Ringkasnya dari pembahasan dan dalil-dalil yang kami kemukakan: Walaupun tidak ada larangan atau perintah dalam Al Quran, namun jika Rasul shallallahu alaihi wa sallam memerintahkan atau melarang, maka seruan beliau tetap harus dipatuhi.

[baca lanjutan]

BERITA TERKAIT

BERITA LAINNYA